top of page
Clipboard02.jpg

Spolek pro podporu liberální demokracie ČR

Podporujeme férové rozdělení mandátů v poslanecké sněmovně

Home: Welcome

Spolek pro podporu liberální demokracie ČR si klade za cíl udržovat a bránit principy liberální demokracie a bojovat proti populistickým tendencím ve společnosti.

Český volební systém zásadně znevýhodňuje malé strany. Například při minulých volbách získala největší strana 29,64 % hlasů, nicméně celých 39 % poslaneckých mandátů. A naopak nejmenší parlamentní strana získala 5,18 % hlasů a pouze 3 % mandátů. Při proporčním rozdělení mandátů by největší parlamentní strana měla o 15 mandátů méně.

Vzhledem k roztříštěnosti volebních preferencí demokratických stran a současně probíhajícím jednáním o různých formách spolupráce jsme se rozhodli transparentně podpořit demokratické strany, které do příštích voleb vstoupí v koalici. Každá ze stran, která ohlásí koalici do konce roku 2020, získá od nás podporu 5 miliónů Kč.

Pro omezení podpory koncem roku 2020 jsme se rozhodli proto, aby strany měly následně dostatek času připravit a naplánovat profesionální volební kampaň.

photo-1572742850837-6fbb4175e562.jpg
Home: Who We Are
pexels-pierre-blach%252525C3%252525A9-3046347_edited_edited_edited_edited.jpg
Home: What We Do

Konsolidace stran

První iniciativou našeho spolku je vypsaná podpora pro konsolidaci standardních demokratických stran ve větší volební celky či koalice. Oproti plošné podpoře všech standardních demokratických stran se spolek rozhodl pro neortodoxní formu finanční podpory – podpoříme jenom ty strany, které se budou ochotny spojit.


Domníváme se, že tímto způsobem budou mít omezené prostředky spolku větší dopad. Zároveň to činíme plně transparentně.


Proč jsme se rozhodli pro tuto formu a co tím sledujeme? Dva primární důvody:


  • Český volební systém zcela zásadně znevýhodňuje malé strany. Důvodem je 5% uzavírací klauzule, vysoký přirozený práh v některých krajích a bonifikace silných stran (daná kombinací velikosti krajů a d´Hondtova dělitele). Při čistě proporčním rozdělení mandátů by ve volbách do PS PČR v roce 2017 získala největší strana o 15 mandátů méně.


  • Při velké fragmentaci stran okolo středu a pravého středu hrozí potenciálně propadnutí velké části liberálně-demokratických hlasů, pokud by některá ze stran nepřesáhla 5% volební hranici. Opět si dovolíme příklad z minulých voleb v roce 2017 – byli jsme velmi blízko scénáře, kdy by hlasy Starostů a Nezávislých a TOP09 propadly. V tomto případě by zbývající nedemokratické strany dosáhly na ústavní většinu 120 mandátů.Spojování stran do větších volebních celků nebo koalic oba tyto problémy či hrozby potenciálně řeší. Proto jsme se tento proces konsolidace rozhodli podpořit vypsáním speciální formy podpory. Nabídli jsme šesti parlamentním stranám (ODS, Pirátská Strana, ČSSD, TOP09, KDU-ČSL, Starostové a Nezávislí) dar ve výši 5 miliónů Kč, který je podmíněn spojením s jakoukoli nebo jakýmikoli ze zmiňovaných šesti stran a oznámením této spolupráce do konce roku 2020. Polovina této částky bude vyplacena v roce 2020 na základě oznámení spolupráce a druhá polovina v roce 2021 na základě schválení společných volebních kandidátek. Tato podpora, rozdělená do dvou kalendářních roků, splňuje požadavky na maximální výši podpory jednoho subjektu politické straně podle zákona o financování politických stran.


Zakladatelé Spolku pro podporu liberální demokracie ČR

Dušan Šenkypl

Jan Barta

Petr Krajíček

Mezi podporovatele a donory spolku patří Martin Hájek, Martin Vohánka a Libor Winkler.

Pokud Vás zajímají detaily o tom, kolik a jakých hlasů propadlo při minulých parlamentních volbách, doporučujeme navštívit stránky HlasProDemokracii.cz.

Home: About Us

Výroční zpráva za rok 2020

Ke stažení zde.

Home: Who We Are

Zde nám můžete zanechat zprávu

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page